Via deze tool kun je meer te weten komen over jezelf.

Het Johari venster wordt ook wel een "onthullings- of terugkoppelingsmodel van zelfbewustzijn" genoemd. Het geeft informatie over het beeld dat een mens over zichzelf heeft en anderen over hem hebben. Johari vertrekt vanuit vier perspectieven:

  • Arena: Wat bekend is bij de persoon over zichzelf en wat ook bekend is bij anderen
  • Blinde Vlek: Wat de perseen niet weet over zichzelf maar anderen wel weten
  • Fa├žade: Wat de persoon over zichzelf weet maar anderen niet over hem
  • Onbekend: Wat onbekend is bij de persoon over zichzelf en ook bij anderen.

Hierbij ligt het doel van het Johari venster om aan de hand van de resultaten te trachten het arena deel uit te breiden en er openheid en eerlijkheid in interactie ontstaat. Wanneer dit gebeurt zal waarschijnlijk de andere partij zich ook openstellen.